De goeroe van Chris Stapper

Naam: Chris Stapper
Leeftijd: 28
Beroep: Community Manager
Twitter: @chrisdjstapper

“Als je inspiratie zoekt, kun je het echt overal vinden”

1. Wie/wat inspireert jou?
Chris voelt zich erg geïnspireerd door mensen die een doel hebben in hun leven. Of, een visie hebben op wat ze met hun leven willen doen. Daarbij denkt hij aan een wetenschapper als Kahneman, die enorm veel weet van psychologie en dat gebruikt om ons begrip van onze samenleving te versterken. Of aan Richard Branson, die het ontzettend leuk vindt om te ondernemen en vanuit die positie andere mensen probeert te helpen zelf een bedrijf op te bouwen. De ‘10.000 uren regel’ vindt Chris op dezelfde manier inspirerend: Deze vertelt ons dat, als we ons oprecht committeren aan een professie, we daar erg goed in kunnen worden.

Verder zijn er tientallen mensen die Chris inspireren, ook in zijn dagelijks leven. Hij leert veel van de mensen om hem heen, door te kijken naar wat zij leuk vinden, hoe zij dingen doen en waar zij van genieten. Als je inspiratie zoekt, kun je het echt overal vinden, aldus Chris.

2. Wat is het dat je inspireert, wat bewonder je in deze persoon?
Hier wil Chris graag een specifiek persoon belichten: Terry Pratchett. Hij schrijft fantasy boeken en hierin schijnen twee van zijn talenten door: Een gigantisch talent voor taal en de capaciteit om actuele ontwikkelingen op een nuchtere, subtiele manier te verwerken in een fantasiewereld. Daarmee biedt hij de lezer de mogelijkheid om te reflecteren op deze ontwikkelingen. Wat dit extra bijzonder maakt is dat Pratchett dit op een enorm authentieke wijze weet te doen: hij blijft altijd zichzelf. Wat Chris in hem bewondert is drieledig: Zijn enorme talent, de manier waarop hij daar een richting aan heeft weten te geven en de manier waarop hij dicht bij zichzelf kan blijven.

3. Hoe inspireer of motiveer jij anderen?
Chris is erg geïnteresseerd in mensen en is altijd bezig met onderwerpen als gezondheid en kwaliteit van leven. Als hij merkt dat iemand zich niet lekker voelt, of niet lekker in zijn vel zit, probeert hij ze te helpen. Hoe kun je je leven zo veranderen dat je je er beter bij voelt? Kun je gezonder leven, anders eten? Dit probeert hij kracht bij te zetten door zelf ook zo goed mogelijk te leven. Door zelfkritisch te blijven, te sporten en vooral ook naar andere mensen te kijken.

4. Hoe haal je inspiratie uit je werk?
De belangrijkste term voor een community manager is waarde. Hoe geneert mijn organisatie waarde voor de community waar ik me in bevind? Hoe kan de community meer waarde voor ons scheppen? Hoe worden we allemaal beter van elkaar? Het leukste aan zijn werk vindt Chris hoe hij zijn organisatie kan helpen om van meer toegevoegde waarde te zijn. Hij hoopt dat dit waarde-geörienteerd denken zich gaat verspreiden en dat meer organisaties zullen zien dat hier een grote toekomst ligt.

De goeroe van Robbert Paul de Vries

Naam: Robbert Paul de Vries
Leeftijd: 38 jaar
Beroep: Professioneel spreker en trainer. Eigenaar en directeur van RoodBaard.
http://roodbaard.nu/
https://twitter.com/_RoodBaard

“Anderen inspireren begint bij jezelf kunnen inspireren.”

1. Wie/wat inspireert jou?  
Naast zijn opa heeft Robbert Paul diverse externe inspiratiebronnen. Voornamelijk zijn dat mensen die hun dromen leven. Ook geven bijzondere plaatsen en ervaringen hem inspiratie. Daarnaast is hij zelf zijn belangrijkste inspiratiebron. 

2. Wat is het dat je inspireert, (wat bewonder je in deze persoon)?
Waneer hij kijkt naar waar hij vandaan is gekomen, om te mogen doen wat hij nu doet, dan is Robbert Paul daar bijzonder trots op. Daarmee inspireert hij zichzelf op de momenten dat hij ergens tegen op ziet, of wanneer hij denkt dat hij iets niet zou kunnen. 

3. Hoe inspireer of motiveer jij anderen?
Anderen inspireren begint bij jezelf kunnen inspireren, aldus Robbert Paul. Door open te staan en kwetsbaar te zijn laat hij anderen toe in zijn kijk op de wereld en hoe hij de dingen doet die hij doet. Anderen raken geïnspireerd door de dingen die hij doet, dingen die anderen wel zouden willen maar niet durven. Doordat hij regelmatig buiten zijn comfortzone gaat laat hij zien wat lef je kan brengen. 

4. Hoe haal je inspiratie uit je werk?
Mensen helpen het beste uit zichzelf te halen is wat Robbert Paul doet. Op het moment dat deelnemers aan zijn opleidingen vervolgens daadwerkelijk de verandering maken die ze willen maken en het beste uit zichzelf weten te halen, inspireert hem dit weer. Dit is een mooie 1 op 1 ‘directe inspiratie loop’.

De goeroe van Jacqueline

Naam: Jacqueline
Geboren: 1976 
Beroep: Beleidsadviseur

‘Uitdagingen zien in plaats van problemen’

1. Wie/wat inspireert je?
Mensen die initiatiefrijk zijn, op dingen durven afstappen, nieuwe stappen in het leven zetten, gaan voor wat ze met hun leven willen.
Optimisme, positieve instelling, uitdagingen zien in plaats van problemen.

Verder raakt Jacqueline geïnspireerd door het lezen van boeken, liefst romans. Ook uit mooie films haalt ze inspiratie, bijvoorbeeld Engelse films, kostuumdrama’s. Als voorbeeld noemt ze de film ‘After the wedding’, een echte aanrader.

2. Wat herken je bij jezelf?
De genoemde eigenschappen zijn dingen die ze zelf meer wil ontwikkelen, met name in haar werk. Jacqueline is onzeker in werk; wat wil ik, wat zou de volgende stap moeten zijn. In ieder geval wil ze contact hebben met mensen, ze adviseren en verder helpen. Heel graag zou ze bijvoorbeeld Psychologie willen gaan studeren, vanwege het positieve, om mensen te helpen. Ook zou ze het leuk vinden om iets met talen te doen, om bijvoorbeeld Nederlands te studeren.

3. Over welke genoemde eigenschappen zou je zelf (nog meer) willen beschikken?
Jacqueline zou over meer zelfvertrouwen willen beschikken en minder angstig willen zijn. Dit speelt bij haar voornamelijk in het werk. Ze maakt zich soms druk om dingen en is bang dat dingen misgaan. Hoe ze zich voelt laat ze soms te veel van anderen afhangen. Ook twijfelt ze over wie ze is wat ze kan. Dit is door het overlijden van haar moeder en het combineren van het moederschap met werk wat naar de achtergrond geschoven.

Goeroes zonder grenzen

Goeroes Zonder Grenzen is een Comedyshow voor het bedrijfsleven, waarin Arthur Umbgrove, Rutger Mollee en Joep Stassen 3 managementgoeroes spelen.

Met een humoristische twist bespreken zij de hypes in Nederland. Hun show is scherp en grappig en brengt het publiek in beweging.

Ze geven nu wekelijks hun visie op de actualiteit op nuzakelijk.nl.
Bekijk hier de laatste videos.

 

Hervorming Ziektewet

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Kamp (SZW) betreft een hervorming van de Ziektewet en toezending van deze wet aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. Voor mensen met een vast contract zijn er al veel prikkels om weer aan het werk te gaan. Met de hervorming van de Ziektewet komen er vanaf 1 januari 2013 meer prikkels voor flexibele werknemers. Ook werkgevers en het UWV krijgen een grotere verantwoordelijkheid om deze werknemers aan het werk te helpen. De hervorming van de Ziektewet levert structureel €269 miljoen op.

Werkgevers betalen voortaan een hogere premie als er meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen. UWV beoordeelt na één jaar ziekte of iemand die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten. Die beoordeling is nu pas na twee jaar. Ook wordt de hoogte en duur van de Ziektewetuitkering vanaf 1 januari 2013 afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt.
Verder wordt de maximale duur dat iemand een proefplaatsing bij een werkgever kan krijgen verlengd van drie naar zes maanden. Dit vergroot de kans dat de flexibele werknemers in dienst kunnen treden bij een nieuwe werkgever.

Ongeveer 80% van de uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die 6 maanden ziek zijn, kan vroeger of later in het ziektetraject werken. Dat kan in de eigen baan zijn, maar ook in een nieuwe, passende baan. Nu bestaat meer dan 50% van de instroom in de WIA nog uit flexibele werknemers (zie figuur).

De uitzendsector en het UWV gaan beter samenwerken om zieke uitzendkrachten sneller aan het werk te helpen. Wanneer een zieke uitzendkracht weer kan werken zal het uitzendbureau, waarbij de uitzendkracht als laatste werkzaam was, passend ander werk aanbieden. Naar aanleiding hiervan en het advies van de Raad van State is de loondoorbetalingsverplichting van twee weken voor uitzendbureaus vervallen.

Grafiek instroom in de WIA

Instroom in de WIA

Bron: SZW

Interview voor Carrière Jaarboek 2012: loopbaantips

Onlangs werd ik geinterviewd voor het Carriere Jaarboek van 2012.
Dit boek is bedoeld voor afstuderenden en pas afgestudeerden. Ik geef hen loopbaantips.

Lees hier het Interview carriere jaarboek loopbaancoachtips Kathalijne Schuurmans met daarin mijn loopbaantips.

Coachthema verbinden aan het huidige moment

Als coach herken je vaak bij je coachee een bepaald thema; bijvoorbeeld een terugkerend patroon in gedrag of een bepaalde manier van omgaan met dingen. Je kunt dan als coach meestal zo’n thema ook herkennen in de coachgesprekken zelf. Concreet houdt dit in dat je onderzoekt of de thema’s die je bij je coachee herkent ook in het hier en nu, in het coachgesprek, voorkomen. Je kunt je coachee vervolgens de spiegel voorhouden, zodat deze het thema kan herkennen, erkennen en aanpakken. Het is prachtig om te ervaren hoe goed dit werkt. 

Zo had ik een coachee die bij mij kwam met een loopbaanvraag. Zij worstelde, zoals veel mensen op enig moment, met de vraag of zij nog wel op haar plaats was in haar huidige functie, en of ze niet iets anders zou moeten gaan doen. Zij vertelde over de verschillende functies en diverse organisaties die zij reeds had doorlopen. Dat waren er een hoop. Op zich niks vreemds, aangezien mensen tegenwoordig vaker switchen van baan dan vroeger. Echter, bij deze dame kwam duidelijk naar voren dat steeds wanneer het moeilijk werd, zij hiervoor wegliep en een andere baan ging zoeken. Het betrof steeds situaties waarin ze in de clinch kwam met haar leidinggevenden over de te kiezen strategie en de manier van aanpak. In plaats van haar best te doen om met goede argumenten haar standpunten te verdedigen, koos ze er steeds weer voor om zich bij de situatie neer te leggen en haar heil elders te gaan zoeken. 

Ik merkte dat ditzelfde thema ook in onze coachgesprekken terugkwam. Telkens wanneer ik het haar moeilijk maakte en stevig doorvroeg, kroop ze als het ware in haar schulp en vertoonde ze ontwijkend en omtrekkend gedrag. Zelf was ze zich daar niet van bewust. Ik heb toen haar thema, moeilijke situaties uit de weg gaan, benoemd. Daarbij heb ik de rode draad die ik zag in haar loopbaan en hetgeen gebeurde in onze gesprekken benoemd en gevraagd of ze dit herkende. Ook al schrok ze hier in eerste instantie van, ze herkende het direct en veel dingen vielen daardoor op zijn plek.

Het antwoord op haar oorspronkelijke coachvraag had ze nog niet gevonden, het bewust worden van haar thema heeft haar echter wel weer een paar stappen verder gebracht. Om een goede keuze te kunnen maken wat te doen met haar huidige baan, zal ze eerst de strijd aan moeten gaan met dit thema, dat haar belemmert in het omgaan met lastige situaties.

De coaching is daarom nu gericht op hoe zij beter om kan gaan met lastige situaties, en hoe zij haar doel kan bereiken zonder ervoor weg te lopen. Daarnaast onderzoeken we waar dit gedrag vandaan komt, waar en hoe het is ontstaan.

Kortom, het is soms nuttiger om naar het onderliggende thema te zoeken dan enkel de huidige situatie onder de loep te nemen. Omdat het vaak onbewuste patronen betreft, kan het helpen om hierbij ondersteuning te zoeken van een coach.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op Expand.nl.

De goeroe van Paul Spaargaaren

Naam: Paul Spaargaaren
Geboren: 1964
Beroep: Proces Engineer 

‘Zonder iets te hoeven zeggen staat hij er’

1. Wie bewonder je?
Nelson Mandela. Hij was de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, van 1994 tot 1999, en was advocaat van beroep. Mandela wordt alom gerespecteerd om zijn volhardende strijd tegen de apartheid. Na 27 jaar gevangenschap kwam hij in 1990 vrij. Hij is inmiddels 93 jaar.

Paul heeft geen biografie van Mandela gelezen maar voelt zich, als Zuid-Afrikaan, wel met Mandela verbonden.

2. Wat bewonder je in hem?
Mandela staat altijd open voor de dialoog, in plaats van een strijd met wapens. Hij heeft lang gevangen gezeten maar heeft geen wraakgevoelens jegens degenen die hem kwaad hebben gedaan; het regime dat hem achter de tralies deed belanden. Hij komt rustig en Continue reading

De goeroe van Lonneke

Naam:Lonneke
Geboren: 1975
Beroep: Lerarenopleider 

‘Kies je eigen pad’

1. Wie bewonder je?
Joke, coach en therapeut.

2. Wat bewonder je specifiek?
Joke gebruikt in haar coaching en therapie allerlei verschillende manieren en methoden. Bijvoorbeeld neuropsyrurgie, een methode die is gebaseerd op inzicht in oorzaak en gevolg van klachten en op herstel van het zelfgenezend vermogen, waarmee ieder mens is toegerust.

Joke heeft ook veel kennis en ervaring. Verder bewondert Lonneke Continue reading

De goeroe van Margo Veltmeijer

Naam:Margo Veltmeijer
Geboren: 1977
Beroep: Productmanager/Marketeer FMCG

‘Uit het leven en uit jezelf halen wat erin zit.’

1. Wie/wat bewonder je?
Mensen die iets bereiken wat een ander niet zomaar kan. Dit kan een vriend of vriendin zijn, maar ook een onbekende. Bijvoorbeeld een bergbeklimmer, die na een grote inspanning en zware klim de top bereikt. Als voorbeeld noemt Margo ook een vriendin, die zoekende is naar wat ze wil en wat bij haar past. Ze probeert van alles, in diverse richtingen. Zo heeft ze onder andere een carrièreswitch gemaakt en is een studie in een geheel andere richting gaan volgen.

2. Wat bewonder je specifiek?
Het doorzettingsvermogen, het bereiken van iets via een bijzondere inspanning in plaats van op de makkelijke manier. Iets nieuws aan durven gaan. Een berg daadwerkelijk beklimmen met alle ontberingen erbij, in plaats van met de kabelbaan omhoog. Uit het Continue reading