De goeroe van Paul Spaargaaren

Naam: Paul Spaargaaren
Geboren: 1964
Beroep: Proces Engineer 

‘Zonder iets te hoeven zeggen staat hij er’

1. Wie bewonder je?
Nelson Mandela. Hij was de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, van 1994 tot 1999, en was advocaat van beroep. Mandela wordt alom gerespecteerd om zijn volhardende strijd tegen de apartheid. Na 27 jaar gevangenschap kwam hij in 1990 vrij. Hij is inmiddels 93 jaar.

Paul heeft geen biografie van Mandela gelezen maar voelt zich, als Zuid-Afrikaan, wel met Mandela verbonden.

2. Wat bewonder je in hem?
Mandela staat altijd open voor de dialoog, in plaats van een strijd met wapens. Hij heeft lang gevangen gezeten maar heeft geen wraakgevoelens jegens degenen die hem kwaad hebben gedaan; het regime dat hem achter de tralies deed belanden. Hij komt rustig en beheerst over en is bedachtzaam. Hij heeft uitstraling en charisma. Zonder iets te hoeven zeggen staat hij er. Hij is intelligent, heeft rechten gestudeerd. 

3. Wat herken je bij jezelf?
Het opzoeken van de dialoog. Wanneer er bijvoorbeeld een probleem is zal Paul hierover rechtstreeks met de betrokkene(n) communiceren en erover praten. Paul is altijd bereid te zoeken naar een compromis waarin beide partijen zich kunnen vinden. Daarbij houdt hij wel vast aan zijn principes, de compromis mag nooit ten koste gaan van belangrijke dingen zoals waarden en normen. Ook is Paul open naar anderen toe, onafhankelijk van wie het is, hij maakt daarin geen onderscheid.

4. Over welke genoemde eigenschappen zou je zelf (nog meer) willen beschikken?
Paul is enthousiast, gedreven en outspoken. Hij kan helemaal vol zijn van iets en kan zich dan in zijn enthousiasme volledig worden meegevoerd. Hij zou soms graag wat rustiger en bedachtzamer willen zijn, meer in balans.

Comments are closed.